O klube

Športový klub lyžiarov Banská Bystrica – prezentácia

Stanovy Športového klubu lyžiarov Banská Bystrica platné od 5. apríla 2017

Prihláška do Športového klubu lyžiarov Banská Bystrica

…..

Športový klub lyžiarov Banská Bystrica vznikol v decembri 2015. Zakladateľom klubu bol bývalý skokan Rastislav Leško, ktorý spoločne s ďalšími bývalými skokanmi a bežkármi vybudovali nový klub. V začiatkoch mal klub iba skokanský úsek, ktorý tvorilo 6 skokanov a tréner. Neskôr pribudol úsek všeobecnej prípravy po, ktorej sa deti špecializujú buď v skokoch na lyžiach alebo v bežeckom lyžovaní. V súčasnosti (02/2019) má klub približne 20 detí, z toho 9 detí sa venuje skokom na lyžiach, ostatné všeobecnej príprave a bežeckému lyžovaniu. Hlavným trénerom pre skoky na lyžiach je Ivan Šindler a hlavnou trénerkou všeobecnej prípravy a bežeckého lyžovania je Jarmila Lauková Bukvajová.

Klub mal od roku 2016 webové sídlo, na ktorom sme pravidelne zverejňovali články a fotografie z tréningov a najmä pretekov, kde naše deti dosiahli veľa úspechov vrátane veľkého množstva medailových umiestnení. Webové sídlo bolo umiestnené na tzv. free webhostingu a z dôvodu technických problémov na strane poskytovateľa webhostingu sme o web prišli, preto sme web vybudovali znovu vo februári 2019. Históriu a informácie z pretekov od roku 2016 je možné nájsť na našom facebooku a fotografie v časti galéria.