Naučme deti športovať

Dňa 16. júna 2019 sa v areáli ZŠ Golianova 8 uskutočnil 5. ročník charitatívneho podujatia „Naučme deti športovať“, kde členovia nášho klubu propagovali skoky na lyžiach. Deti si mohli vyskúšať skákanie na malom cvičnom mostíku. Ďakujeme všetkým rodičom a členom nášho klubu za pomoc a veľké poďakovanie patrí aj Palovi Holekovi!